Có tiền và có những thứ tiền có thể mua được là điều tốt, tuy nhiên, đôi khi cũng nên xem lại và đảm bảo rằng mình không mất những thứ mà tiền không mua được.

George Horace Lorimer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Body Gold
Ca sĩ: Oh Wonder
Lời nhạc Oh Wonder: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
efore you came round my heart would never beat much faster
Before you came round I was ready to slow down
Before you came round I was heading for a small disaster
Before you came round I was ready to blow me down
 
Let it go, paint my body gold
Take our bodies higher and higher and higher
We can go until the morning glow
We can go higher and higher and higher
 
Before I was found I felt like I could drain the ocean
Before I was found I didn’t wanna breathe out
Now my soul beats a sound loud enough to quiet the thunder
A love with no doubt and now I’m never gonna slow down
Never gonna slow down
 
Let it go, paint my body gold
Take our bodies higher and higher and higher
We can go until the morning glow
We can go higher and higher and higher
 
Let it go, paint my body gold
We can go until the morning glow
We can go higher and higher and higher
 
And we will walk with our feet on the ground
And we will talk with our head in the clouds
[x3]
 
And we will walk with our feet on the ground
 
On the ground
[x3]
 
Let it go, paint my body gold
Take our bodies higher and higher and higher
We can go until the morning glow
We can go higher and higher and higher
 
Let it go, paint my body gold
We can go until the morning glow
We can go higher and higher and higher
 
(And we will walk with our feet on the ground
And we will talk with our head in the clouds)
[x2]
 
Let it go, paint my body gold
Take our bodies higher and higher and higher
We can go until the morning glow
 
We can go higher and higher and higher