Trong chừng mực nào đó, chúng ta đôi khi phải chấp nhận những điều không như ý. Nhưng tuyệt đối không được từ bỏ niềm hy vọng.

Martin Luther King, Jr

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Blue Sunshine
Sáng tác:
Ca sĩ: Blue October
Lời nhạc Blue October: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I see your heart beat through the bedsheets
I feel your pulse against the floor
I sleep the sadness that no one else sleeps
Feel me cunningly adore.
 
As the tic tock clock lies Goldilocks
What a sick enchanted view
Of the white blot sin that we all began
not the girl that I once knew.
 
Blue Sunshine
Ive got no vacancies
At the top of the clock was Jesus spying on me
I spoke of friends
point me which direction
I tried a bribe of when I die but swore he never
mentioned.
 
I kicked and screamed,
"Its simple, you must sing
the day I take you, youll be sleeping
you wont feel a thing."