Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Blue Smoke
Sáng tác:
Ca sĩ: Stone Sour
Lời nhạc Stone Sour: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I sell
I shape this simple future
Into something that resembles my own life
 
I've killed
A thousand better choices
I've deceived a generation with my lies
 
I'm still
A bastard in a denizen
He marks them til I'm born again
I'm complicated fiction with no time
 
I'm here
I'm