Cách bạn sử dụng thời gian quan trọng hơn cách bạn tiêu tiền. Sai lầm về tiền bạc còn có thể chỉnh sửa được, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại.

David Norris

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Blue Eyes Crying in the Rain
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Eva Cassidy
Lời nhạc Eva Cassidy: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
In the twilight glow I see,
Blue eyes crying in the rain,
When we kissed goodbye and parted,
I knew we'd never meet again,
 
Love is like a dying ember,
And only memories remain,
And through the ages I'll remember,
Blue eyes crying in the rain,
 
Someday we'll meet up yonder,
And we will walk hand in hand again,
In a land that knows no parting,
Blue eyes crying in the rain,
Blue eyes crying in the rain,