Every breath we take, every step we make, can be filled with peace, joy and serenity.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Blue Does
Sáng tác:
Ca sĩ: Blue October
Lời nhạc Blue October: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Blue does, everything I've never seen before
 
She's the answer to the prayer I haven't found
She's the answer to the silence, she's my sound
 
Oh what a girl
Oh what a beautiful girl, she is
 
Blue does everything I've never seen before
Blue does everything I've never seen before
 
She's the answer to the prayer I haven't found
She's the answer to the silence, she's my sound
 
Oh what a girl
Oh what a beautiful girl, she is
 
I said
Oh what a girl
Oh what a beautiful girl, she is
 
Oh what a girl
Oh what a beautiful girl, she is
 
[Blue saying "Dadda"]