Người mà cố gắng rồi thất bại vẫn tốt hơn nhiều so với người không cố gắng gì cả và thành công.

Lloyd James

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Blaze It
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Bone Thugs-N-Harmony: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
So high (x8)
I'm so high
So high (x7)
If refer really makes you happy
Nigga Blaze it
Hell yeah
Hell yeah (x2)
Straight smokin, tokin
Rollin blunts
And ya lovin (x4)
We alright
We alright
Hell yeah
We feelin alright (x2)
I been fucked up since the last sweet song
P.O.D.'d the whole night long (x2)
If refer really makes you happy
Nigga Blaze it
Hell yeah
Hell yeah (x4)
Straight smokin, tokin
Rollin blunts
And ya lovin (x4)
We alright
We alright
Hell yeah
We feelin alright