Chướng ngại chỉ đe dọa được bạn một khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu.

Henry Ford

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Blame It on the Sun
Sáng tác:
Ca sĩ: Diana Ross
Lời nhạc Diana Ross: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Where has my love gone?
How can I go on?
It seems, dear,
Love has gone away.
Where is my spirit?
I'm nowhere near it.
Oh yes, my love has gone astray.
 
But I'll blame it on the sun;
The sun that didn't shine.
I'll blame it on the wind and the trees.
I'll blame it on the time,
That never was enough.
I'll blame it on the tide and the sea,
But my heart blames it on me.
 
Who poured the love out?
What made this bitter doubt?
Is peace not here for me to see?
Wish I could tell you what I am feeling,
But words won't come for me to speak.
 
Oh, I'll blame it on the sun
That didn't fill the sky.
I'll blame it on the birds and the trees.
I'll blame it on the day
That ended much too soon.
I'll blame it on the nights
That could not be,
But my heart blames it on me.