Thất bại lớn nhất là thất bại trong việc cố gắng.

William A. Ward

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Blacklight
Sáng tác:
Lời nhạc David Lee Roth: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Baby, somehow you seem to glow
Take me where history unfolds!
I have a black light
It makes her radiant
I love my blacklight
My girl's fluorescent
Summer of love?
One you might have missed.
Peace, love and harmony
At a flick of the switch.
I love my black light
I love my black light
(Foxy lady)
I'm coming to get ya