Những lần thất bại chính là hạt giống gieo mầm cho thành công sau này. Bạn có thể buồn nhưng đừng tuyệt vọng.

Khuyết danh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Bitter Mi Blood
Sáng tác:
Ca sĩ: Beenie Man
Lời nhạc Beenie Man: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Intro:
Play somethin Sweet Deh....
Zagga zeh, ziggy zaw, ziggy zeh
Bananow,now,now,now,now,
Bananow,now,now
 
Chorus:
Well, Di gal dem waan bitter mi,bitter mi,bitter mi,bitter mi blood
Bitter mi,bitter mi,mi di gal dem love
Bitter mi,bitter mi,bitter mi,bitter mi blood
Bitter mi,rackle mi,jackle mi
Hey I will (I Will) mek ah gal kiss me pon mi spa
But mi nah, mek ah bwoy kiss mi pon mi jaw
I will (I will) love Ann Marie till she bawl
But mi nah, sing a song with Frankie Paul
I Will (I Will) mek ah gal kiss me pon mi spa
But mi nah, mek ah bwoy kiss me pon mi jaw
I Will (I Will) love Ann Marie till she bawl
But mi nah, sing a song with Frankie Paul
 
Verse 1:
Whole heap ah tings dem must fi do cause man fresh from zion
How can a man go fight boxin with iron
How can a man go well flossin with lion
Preach asylum and gal ah call to mi woman
Yuh mad,if you think di rasta nuh reckon
Mi nuh play two cause dat wi only come second
Dem di likkle ting mek mi draw fi mi weopen
Dissin dis ah bitter blood fashion
 
Chorus:
Well, I will (I Will) Mek ah gal kiss mi pon mi spa
But mi nah, mek ah bwoy kiss me pon mi jaw
I will (I Will) wuk Ann Marie till she bawl
But mi nah, sing a song with Frankie Paul
I will (I will) mek ah gal kiss mi pon mi spa
But mi nah, mek ah bwoy kiss mi pon mi jaw
I will (I will) Wuk Ann Marie till she bawl
But mi nah, sing a song with Frank.....
Ay ay ay ay,bitter mi,bitter mi,bitter mi blood
Bitter mi,bitter mi,mi di gal dem love
Ay bitter mi,bitter mi,bitter mi,bitter mi blood
Bitter mi,hackle mi,rackle mi,jackle mi,follow mi
 
Verse 2:
Nah store wi grammy buck ah gal from Italy
Cause of mi performance Anna ask mi for mi spegatry
A well show she get what did she expect comedy
Gal dem never know jamaican man dem have di remedy
Who's it Ann Marie and well ugly face Grace
Everyday dem come dem all ah whine up inna di place
Gal dem never know dis dj nah watch face
Watch di one dem with a 29 waist
 
Chorus:
I will (I will) mek ah gal kiss mi pon mi spa
But mi nah, mek ah bwoy kiss mi pon mi jaw
I will (I will) wuk Ann Marie till she bawl
But mi nah, sing a song with Frankie Paul
I will (I will) mek ah gal kiss mi pon mi spa
But mi nah, mek ah bwoy kiss mi pon mi jaw
I will (I will) wuk Ann Marie till she bawl
But mi nah sing a song with Frankie Paul
 
Verse 3:
Mister man and mister man nah bow down low
Ah mister man amd mister man ah star freak show
Nuff ah dem nuh dis mi but they caan stop di flow
Nuff badman ah dance go go
Oh!, pull it mi selector while you tek it down slow
Nuff ah dem ah wonder really how tings ah go
Yes streetsleeper left till mi nuh go slow
Bitter blood ah brand new flow
 
Chorus:
Oh! Bitter mi,bitter mi,bitter mi,bitter mi blood
Bitter mi,bitter mi,mi di gal dem love
Bitter mi,bitter mi,bitter mi,bitter mi blood
Bitter mi,bitter mi,bitter mi,bitter mi
 
Repeat Verse 1
Repeat Chorus