Có tiền và có những thứ tiền có thể mua được là điều tốt, tuy nhiên, đôi khi cũng nên xem lại và đảm bảo rằng mình không mất những thứ mà tiền không mua được.

George Horace Lorimer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Bite
Sáng tác: Troye Sivan
Ca sĩ: Troye Sivan
Lời nhạc Troye Sivan: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
iss me on the mouth and set me free
Sing me like a choir
I can be the subject of your dreams
Your sickening desire
Don't you wanna see a man up close
A phoenix in the fire
So kiss me on the mouth and set me free
But please, don't bite
You can coax the cold right out of me
Drape me in your warmth
The rapture in the dark puts me at ease
The blind eye of the storm
Let's go for a walk down Easy Street
Where you can be reborn
And kiss me on the mouth and set me free
But please, don't bite
Aah, I'm pulling on your heart to push my luck
Aah, 'cause who's got any time for growing up
Kiss me on the mouth
Kiss me on the mouth
Kiss me, kiss me on the mouth and set me free
Kiss me on the mouth and set me free
Kiss me on the mouth and set me free
Kiss me on the mouth and set me free
Kiss me on the mouth and set me free
Sing me like a choir
I can be the subject of your dreams
Your sickening desire
Don't you wanna see a man up close
A phoenix in the fire
So kiss me on the mouth and set me free
But please, don't bite