Nếu bạn không đủ sức để chịu thua, bạn cũng sẽ không đủ sức để chiến thắng.

Walter Reuther

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Bitch
Sáng tác:
Lời nhạc The Rolling Stones: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Feeling so tired, can't understand it
Just had a fortnight's sleep
I'm feeling so tired, I'm so distracted
Ain't touched a thing all week
 
I'm feeling drunk, juiced up and sloppy
Ain't touched a drink all night
I'm feeling hungry, can't see the reason
Just ate a horse meat pie
 
Yeah when you call my name
I salivate like a Pavlov dog
Yeah when you lay me out
My heart is beating louder than a big bass drum, alright
 
Yeah, you got to mix it child
You got to fix it must be love
It's a *****
You got to mix it child
You got to fix it but love
It's a *****, alright
 
Sometimes I'm sexy, move like a stud
Kicking the stall all night
Sometimes I'm so shy, got to be worked on
Don't have no bark or bite, alright
 
Yeah when you call my name
I salivate like a Pavlov dog
Yeah when you lay me out
My heart is bumpin' louder than a big bass drum, alright
 
I said hey, yeah I feel alright now
Got to be a...
Hey, I feel alright now
Hey hey hey
Hey hey yeah...