Nên coi những thất bại trong quá khứ là động cơ để hành động, chứ không phải lấy đó làm lý do để bỏ cuộc.

Charles J. Given

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Big Wide Wonderful World
Sáng tác:
Ca sĩ: Chris Isaak
Lời nhạc Chris Isaak: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
 
Look at the sky
Sky just got bluer
Look at those eyes
They're calling me to her
 
It's a big wide wonderful world
Wonderful world
I've just been given
Ohhhhohhhhohhhhh
It is a big wide wonderful world
Wonderful world
Yeah that we live in
Ohhhhohhhhohhhhhhhh
And I know
Yeah baby I know
We gonna keep on swingin'
 
Look at the sky
Things just got better
Everythings changed
Now that I met her
 
It's a big wide wonderful world
Wonderful world
I've just been given
Ohhhohhhohhhhhhohhh
It's a big wide wonderful world
Wonderful world
Yeah that we live in
Ohhhohhhhohhhohhhh
And I know
Yeah baby I know
We're gonna keep on swingin'
Swingin now
 
And I know
Yeah baby I know
Gonna keep on swingin'
Swingin' now
Look at that sky
Gonna keep on swingin
Look at that sky iiiiii
Keep on singing
 
Oh cause I know
Yeah baby I know
It's a big wide wonderful world