In books lies the soul of the whole Past Time: the articulate audible voice of the Past, when the body and material substance of it has altogether vanished like a dream.

Thomas Carlyle

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Big Girls Don't Cry
Sáng tác: N/A
Ca sĩ: Tóc Tiên
Lời nhạc Tóc Tiên: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ừng đừng đừng nói nữa, toàn là lời ngọt ngào dối trá
Đừng đừng đừng đến nữa, chẳng có gì trong giữa đôi ta
Buồn buồn buồn đã hết, muộn phiền nào dần dần xoá hết
Buồn buồn buồn đã chết, sẽ chẳng còn níu kéo chi thêm.
 
How can I love you
How can I trust you
How can I miss you now
Khi mà anh dối trá, bao nhiêu lời cay đắng xót xa.
 
I wanna hate you
I wanna hurt you
I wanna get you out
Chẳng còn anh bên em, sẽ chẳng còn phải buồn đau thêm.
 
[ĐK:]
Big girls don't...girls...big girls don't cry
Chẳng còn khờ, giờ chẳng có ngại ngần trông mong chi
Sẽ chẳng dành nước mắt cho ai.
 
Big girls don't...girls...big girls don't cry
Chẳng còn khờ, giờ chẳng có ngần ngại quay lưng đi
Sẽ có người xứng đáng hơn ai.
 
[Rap:]
No more fires, no more tears
Because you know i'm just a bear
No more hidding, no more fear
Because you know i'm just a bear
No more battle, no more war
Because you know our ended story
It's my turn a bestest door
I don't want you anymore.