A man may as well expect to grow stronger by always eating as wiser by always reading.

Jeremy Collier

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Biệt Khúc
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Rồi mai giữa nơi trùng khơi
Nghe nhấp nhô mùa cũ mãi xa rời
Tình thôi chiếc nôi mùa xuân ru hỡi ru nồng ấm
Biết bao lần với những đêm hạnh phúc đơn sơ
Nếm môi em liệm ngất cơn mơ
Kỷ niêm xưa giăng giăng thơm mùi
Phút thiên đường mỏng manh sương khói
 
Từng giam bước chân từ ly
Trong mắt em cuồng bão lúc em về
Đời ta kiếp chim hải âu
Bay chuyến bay biệt xứ trĩu cánh sầu
Sẽ mãi đây từ lúc xa em
Những đêm mưa rừng nhớ chân chim
Làm sao em nguôi cơn giông tố
Xin em một giòng lệ thôi
 


Trình bày: Thanh Lan

by Nguyen Thuy Ngan