If love is a game, it has to be the hardest game in the world. After all, how can anyone win a game where there are no rules?

CODY MEYERS

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Biết Đến Thuở Nào
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Khúc hát mùa thu vang trong lòng phố
Rơi vào nỗi nhớ từng hạt mưa quen
Em qua sông Seine, anh về lối cũ
Thơm mùi hoa sứ, chiều lên , chiều lên
 
2.
Theo bước chân em thu vàng gót nhỏ
Đường xôn xao gió lay động mùa xưa
Như ngọn sòng đưa vỡ oà ký ức
Lửa tàn khói thuốc ấm bờ môi khô
 
Điệp khúc:
 
Chút buồn bâng quơ hồn đau ngọn cỏ
Chút buồn bâng quơ hồn đau ngọn cỏ
Chia tay ngày đó, thu đến bao giờ