TV. If kids are entertained by two letters, imagine the fun they'll have with twenty-six. Open your child's imagination. Open a book.

Author Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Biết Đâu Tìm
Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
Lời nhạc Hoàng Oanh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Năm năm mỗi lần nghe hè đến
Lòng đắm đuối những giờ phút hè xưa
Hồn lân lân như buồn nhớ bâng khuâng
Và thương tiếc vô cùng...
 
Tôi đâu quên người em hè ấy
Tà áo trắng trong màu nắng mộng mơ
Chiều chia ly nên lòng thấy bơ vơ
Tìm tôi giữa sân trường
 
Nhớ người em xưa màu mắt xanh,
Tình thơ ngây,
Thường men lối ven sông
Tìm nhặt cánh hoa tàn...
 
Đem về giấu ép,
Rồi cắt cánh thành con tim
Tìm đem đến cho tôi
Để làm chút tin duyên
 
Năm năm mỗi lần nghe hè đến
Thường tới chốn ấy tìm bóng người em
Thường tới chốn ấy tìm cánh hoa tim
Mà chẳng biết đâu tìm...
 
Nên năm năm nhìn hoa phượng thắm
Nhìn mái ngói nét trường cũ điều hiu
Nhìn ánh nắng trên giòng nước cô liêu
Lòng chợt thấy tiêu điều......


Trình bày: Hoàng Oanh

by Nguyen Viet