When you reread a classic you do not see more in the book than you did before; you see more in you than was there before.

Clifton Fadiman

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Biết Anh Đã Quên
Lời nhạc Diệp Lâm Anh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
au nước mắt hôm nay là gì nữa
Sau cô đơn hôm nay là gì nữa
Sau khi ta buông tay có phải sẽ không gặp lại, vì không còn gì cho nhau
 
Sau tiếng nói yêu thương là gì nữa
Sau giây phút bên nhau là gì nữa
Sau khi ta chia tay có phải khoảng không đợi chờ
Khi tình đến như mơ rồi đi như chưa bao giờ
 
Đâu còn gì đâu mà nhớ
Đâu còn gì đâu mà vương vấn khi hai ta đã lỡ đôi đường
Ôm niềm đau ôm những vết thương sống trong vô vọng
 
Đâu còn gì đâu mà mong
Đâu còn gì đâu mà ta ngóng trông khi tình yêu mang lầm lỡ
Em biết hôm nay anh quên rồi
Em biết hôm nay anh không cần em như khi anh đến ban đầu
 
Sau tiếng nói yêu thương là gì nữa
Sau giây phút bên nhau là gì nữa
Sau khi ta chia tay có phải khoảng không đợi chờ
Khi tình đến như mơ rồi đi như chưa bao giờ
 
Đâu còn gì đâu mà nhớ
Đâu còn gì đâu mà vương vấn khi hai ta đã lỡ đôi đường
Ôm niềm đau ôm những vết thương sống trong vô vọng
 
Đâu còn gì đâu mà mong
Đâu còn gì đâu mà ta ngóng trông khi tình yêu mang lầm lỗi
Em biết hôm nay anh quên rồi
Em biết hôm nay anh không cần em như khi anh đến ban đầu
 
Đâu còn gì đâu mà nhớ
Đâu còn gì đâu mà vương vấn khi hai ta đã lỡ đôi đường
Ôm niềm đau ôm những vết thương sống trong vô vọng
Đâu còn gì đâu mà mong
Đâu còn gì đâu mà ta ngóng trông khi tình yêu mang lầm lỗi
Em biết hôm nay anh quên rồi
Em biết hôm nay anh không cần em như khi anh đến ban đầu
 
Em biết hôm nay anh quên rồi
Em biết hôm nay anh không cần em như khi anh đến... ban đầu