Trở ngại càng lớn, chiến thắng càng huy hoàng.

Moliere

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Bidi Bidi Bom Bom
Sáng tác:
Ca sĩ: Selena
Lời nhạc Selena: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bidi bidi bom bom
Bidi bidi bom bom
Cada vez, cada vez que lo veo pasar
Mi corazo se enloquece
Y me empieza a palpitar
Bidi bidi bom bom
Y se emociona, ya no razona
No lo puedo controlar
Bidi bidi bom bom
Y se emociona, ya no razona
Y me empieza a cantar
Me canta asi
 
Bidi bidi bom bom
Bidi bidi bom bom
Bidi bidi bidi bidi bidi bom bom
Bidi bidi bidi bidi bidi bom bom
 
Cada vez, cada vez que lo oigo hablar
Me tiemblan hasta las piernas
Y el corazon igual
Bidi bidi bom bom
Y se emociona, ya no razona
No lo puedo controlar
Bidi bidi bom bom
Y se emociona, ya no razona
Y me empieza a cantar
Me canta asi
 
Bidi bidi bom bom
Bidi bidi bom bom
Bidi bidi bidi bidi bidi bom bom
Bidi bidi bidi bidi bidi bom bom
 
Cuando escucho esta canción
Mi corazon quiere cantar así
Me canta así, me canta a ti
Cada vez que lo veo pasar
Mi corazon se enloquece
Cada vez que lo veo pasar
Y me empieza a palpitar
Así, así