Nghị lực và sự kiên nhẫn cần có cho bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí nào.

Theodore F. Merseles

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Better When I'm Dancin'
Sáng tác: Meghan Trainor
Lời nhạc Meghan Trainor: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
[Intro]
Mmm, hey, mmm
 
[Verse 1]
Don't think about it
Just move your body
Listen to the music
Sing, oh, ey, oh
Just move those left feet
Go ahead, get crazy
Anyone can do it
Sing, oh, ey, oh
 
[Pre-Chorus]
Show the world you've got that fire (fire)
Feel the rhythm getting louder
Show the room what you can do
Prove to them you've got the moves
I don't know about you
 
[Chorus]
But I feel better when I'm dancing, yeah, yeah
Better when I'm dancing, yeah, yeah
We can do this together
I bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah
 
[Post-Chorus]
Pa-pa-pa-da-da
La-la-la-la-da-da
La-la-la-la-da-da
Pa-pa-da-da
 
[Verse 2]
When you finally let go
And you slay that solo
Cause you listen to the music
Sing, oh, ey, oh
Cause you're confident, babe
And you make your hips sway
We knew that you could do it
Sing, oh, ey, oh
 
[Pre-Chorus]
Show the world you've got that fire (fire baby)
Feel the rhythm getting louder
Show the room what you can do
Prove to them you've got the moves
I don't know about you
 
[Chorus]
But I feel better when I'm dancing, yeah, yeah
Better when I'm dancing, yeah, yeah
(Oh) We can do this together
I bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah
 
[Post-Chorus]
Pa-pa-pa-da-da
Better When I'm Dancin' lyrics on ChiaSeNhac.com
La-la-la-la-da-da
La-la-la-la-da-da
Pa-pa-da-da
Pa-pa-pa-da-da
La-la-la-la-da-da
La-la-la-la-da-da
Pa-pa-da-da
 
[Bridge]
Oh, ey, oh
Oh, ey, oh
I feel better when I'm dancing
I'm better when I'm dancing
Oh, ey, oh
Oh, ey, oh
 
[Chorus]
I feel better when I'm dancing, yeah, yeah
Better when I'm dancing, yeah, yeah
Don't you know we can do this together
Bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah
 
[Post-Chorus]
Pa-pa-pa-da-da
La-la-la-la-da-da
La-la-la-la-da-da
Pa-pa-da-da
 
[Outro]
You got to move it
I feel better when I'm dancing
Better when I'm dancing
Feel better when I'm, yeah, yeah


Trình bày: Meghan Trainor

by Hồ Khuyết Thủy