The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.

Eden Ahbez, "Nature Boy" (1948)

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bên Này Biển
Sáng tác: Trầm Tử Thiêng
Ca sĩ: Hương Lan
Lời nhạc Hương Lan: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
a đứng bên này biển rộng nhớ về cây mận cây mơ
Thương lắm mơ à mận à lá hoa sum xuê rủ bướm chim về
Chim hót trên cành mận ngọt bướm vờn quanh nụ mơ ngon
Bóng mát vỗ về tuổi nhỏ hẹn mai những mai không tròn
Chừ đứng bên này biển rộng thương về cây mận cây mơ.
Anh đứng bên này biển rộng nhớ thời gió đạn mưa bom
Thương lắm tháng ngày trận mạc, biết bao anh em gục giữa sa trường
Trai tráng giữa trời loạn lạc mất còn cách một giây tơ
Vẫn cố níu từng ngọn mạ mà nay tan thương đôi bờ
Chừ đứng bên này biển rộng thương thời gió đạn mưa bom.
 
Em đứng bên này biển rộng nhớ về quán nhỏ đêm xưa
Thương lắm nơi tình hẹn đợi nắng mưa chia nhau lạnh ấm hai mùa
Lâu lắm không hề trở lại quán buồn gió đổ mưa xiêu
Chốn cũ vắng người hò hẹn tình tan theo đêm xa lìa
Chừ đứng bên này biển rộng thương về quán nhỏ đêm xưa.
Con đứng bên này biển rộng nhớ dòng sữa mẹ thơm tho
Thương lắm mẹ à, mẹ ạ chắc khi con đi đời vẫn không ngờ
Mẹ thấy hai vầng nhật nguyệt vẽ người trăm phận sinh ly
Những đêm cây đèn mờ tỏ mẹ mong sao con chưa về?
 
Chừ đứng bên này biển rộng thương dòng sữa mẹ thơm tho.
Chừ đứng bên này biển rộng thương dòng sữa mẹ thơm tho
Chừ đứng bên này biển rộng thương về cây mận cây mơ
Chừ đứng bên này biển rộng thương thời gió đạn mưa bom
Chừ đứng bên này biển rộng thương về quán nhỏ đêm xưa.