The longer you wait for something, the more you appreciate it when you get it, because anything worth having is definitely something worth waiting.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bên Duyên Lành
Sáng tác: Phạm Thế Mỹ
Lời nhạc Mạnh Quỳnh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ai đi qua trên bến nước làng tôi
Dừng chân nghe cô lái hát khoan hò
Hò hò ơi...
Bên bến tự do trăng nước suôi dòng trôi
Chim trắng bay ngàn lối
 
Trăng lên khơi chênh chếch bóng đầu non
Để anh tôi buông mái ngắm trăng tròn
Hò hò khoan,
Bên bến đò ngang soi bóng con thuyền nan
Ta đắp xây mộng vàng
 
Mai về ngược sóng Đồng Nai
Sông dài lại thắm tình ai
Đời có em quên lầm than
Ruộng lúa kia cho thơm vàng
Đời nghèo thêm dịu dàng
Khoan hòa khoan -
Lặng nghe tiếng sáo diều tô,
Ruộng xanh ai tưới mồ hôi
Để cho cô gái làng tôi,
Áo lành thêm trắng, vôi thắm đôi môi cười
 
Đây quê tôi cao vút bóng dừa xanh
Đời êm trôi trong mái lá dịu lành
Về nơi đây xem bóng cò bay
Xem nắng lên vàng cây,
Xem lúa xanh mùa cấy.
Yêu thương nhau
Tay giữ lấy bàn tay
Dù mai sau mưa nắng có phai màu
Đầy trăng ơi
Vui mái chèo lơi
Trăng thấm duyên tình tôi
Trăng ấm êm cuộc đời