Để leo dốc cao, cần chầm chậm trước tiên.

Shakespeare

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bên Dòng Tiền Giang
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chiều xuống bên dòng Tiền
Giang Ngồi ngắm bóng con đò ngang
 
Chợt vẳng tiếng ai hò khoan
Ôi, gió đông sang tiếng thở than,
Luống bẽ bàng giấc mộng vàng...
 
Vì ngày ấy mán về thành
Gieo tang tóc khắp trên toàn dân
Vùi hồn thiêng sông núi nước Nam
Sống trong giấc mơ kinh hoàng
 
Chiều xuống bên dòng Tiền Giang
Ngồi ngắm bóng con đò ngang
 
Chợt vẳng tiếng ai hò khoan
Ôi, chí hiên ngang cứu giang san,
Quyết đánh tan lũ bạo tàn