You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bến Bờ Ao Nhà Mình
Sáng tác: Lê Minh Sơn
Ca sĩ: Ngọc Khuê
Lời nhạc Ngọc Khuê: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bên bờ ao nhà mình,
Con chuồn chuồn vẫn đậu cánh bèo Tây.
Bên bờ ao nhà mình, lập lòe đom đóm
Mỗi năm một lần
Thay áo màu xanh tìm con chuồn chuồn.
Mỗi năm một lần
Vai áo bùn nâu mẹ phai rất nhanh,
Bên bờ ao nhà mình
Lời nói yêu thương, lời rằng vấn vương, vương vấn.
Xa bờ ao nhà mình
Trời đất bao la bụi trần bám chặt thân lữ khách.
 
Xa bờ ao nhà mình,
Con chuồn chuồn đã bạc màu xanh.
Ô kìa con chuồn chuồn màu vàng như trái cam.
Trái cam màu vàng em đã trồng bên bờ ao,
Dẫm chân cỏ dại hai đứa cùng nhau vui chơi ú tìm.
Bên bờ ao nhà mình,
Lời nói yêu thương người rằng vấn vương, vương vấn.
Xa bờ ao nhà mình
Chuồn đã bay đi tìm mùa nắng đẹp thay áo mới.
 
Bên bờ ao nhà mình
Con chuồn chuồn vẫn dậu cành bèo tây
Bên bờ ao nhà mình,
Lập lòe đom đóm bay.
Mỗi năm một lần
Thay áo màu xanh tìm con chuồn chuồn hụ
Mõi năm một lần
Vai áo bùn nâu mẹ phai rất nhanh
Bên bờ ao nhà mình
Lời nói yêu thương lời rằng vấn vương vương vấn
Xa bờ ao nhà mình
Trời đất bao la bụi trần bám chặt thân lữ khách
 
Xa bờ ao nhà mình, con chuồn đã bạc màu xanh.
Ô kìa con chuồn chuồn màu vàng như trái cam.
Trái cam màu vàng em đã trồng bên bờ ao,
Dẫm chân cỏ dại hai đứa cùng nhau vui chơi ú tìm.
Bên bờ ao nhà mình,
Lời nói yêu thương người rằng vấn vương vương vấn.
Xa bờ ao nhà mình chuồn đã bay đi
Tìm mùa nắng đẹp thay áo mới.
 
Xa rồi, xa rồi nhỏ dại...
Bao giờ, bao giờ trở lại...
Xa rồi, xa rồi nhỏ dại...
Bao giờ, bao giờ trở lại... Tuổi thơ í hớ...
 
(Tùng Dương):
Xa rồi, xa rồi nhỏ dại...
Bao giờ, bao giờ trở lại...
Xa rồi, ca rồi nhỏ dại...
Bao giờ, bao giờ trở lại...)
Tuổi thơ í hớ... Bên bờ ao nhà mình