Những gì làm bạn đau khổ sẽ dạy bạn nhiều điều.

Benjamin Franklin

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Believe
Sáng tác:
Ca sĩ: Ronan Keating
Lời nhạc Ronan Keating: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
You said you could see no end
The world and himself were all on your back
I vowed to take your hand
Show you the world in a different light
 
All that you've done
You've got to believe
In all of your dreams
 
[Chorus]
No matter what the world can throw at you
You know you can believe, believe in me
And after all, I'll still believe in you
And even if you cannot see
The brighter light ahead I'll be
You must believe, believe in me
And after all, I'll still believe in you
 
La?
I'll pull away the clouds
That cover you up and leave you down
I won't leave you all alone
I'll be there for you in your darkest hour
 
All that you've done (all that you've done)
You've got to believe (got to believe)
In all of your dreams
(In all of your dreams, all of your dreams, yeah)
 
[Chorus]
 
And when it's dark outside
I'll protect you from the night
My shoulder you can rely
I won't do you wrong
 
All that you've done (all that you've done)
You've got to believe (got to believe)
In all of your dreams
(In all of your dreams, all of your dreams, yeah)
 
[Chorus]