Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Be Straight
Sáng tác:
Lời nhạc Joan Jett and the Blackhearts: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(J. Jett/G. Kihn/K. Laguna)
 
I don't believe you should live by the rules
I don't wanna listen when life's so cruel
We're not sorry for the things that we do
And my advice to you OW
I never listen to things they say
Cause what you hear gets in the way
I'm not gonna be on your side
If I find that you lied OW!
 
When you talk to me, be straight
When I take you home, be straight
Anyone can do what they wanna do
If you wanna please, be straight (be straight)
 
Everybody needs a should to cry on
And I got one that you can rely on
If you wanna know my opinion
It don't matter what you've been in, yeah
 
When you talk to me, be straight
When I take you home, be straight
Anyone can do what they wanna do
If you wanna please, be straight (be straight)
 
If you wanna please, be straight
If you wanna please, be straight, be straight