In books lies the soul of the whole Past Time: the articulate audible voice of the Past, when the body and material substance of it has altogether vanished like a dream.

Thomas Carlyle

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bảy Thế Kỷ Tình Yêu
Lời nhạc Nhật Trường: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hình như anh xa em đã trăm ngàn thế kỷ
Không tính, không đếm được bằng không gian, thời gian
 
Cho anh nhớ từ ngày gần đây nhất
Từ lúc mình bắt đầu một tình yêu ngây ngất
Biết không em ngày mới yêu nhau vào thế kỷ đầu
Ngôn ngữ khó có được lòng ưu ái
 
Vào thế kỷ thứ hai loài người làm tiếng nói
Nên anh nhớ em bằng con mắt đợi chờ mòn con phố quen
 
Thế kỷ thứ ba, Thượng Đế lại vắng nhà
Và quên chưa cứu rỗi linh hồn anh trong biển tình
Lạc theo con sóng dữ anh gọi tên em bao lần
Gọi tên em một mình
 
Thế kỷ thứ tư anh biến thành linh mục
Để ban câu thứ lỗi cho người trót để anh buồn
Một trăm năm nữa
Tới anh biến ra tượng đá phiền nhìn tự tình công viên
 
Anh đang nhớ về thế kỷ thứ sáu,
Anh hóa thân lúc nào
Để thành một tướng cướp rất dễ thương
Hẹn đến cung vua bắt công nương mặn mà
 
Nhưng tướng cướp lại là người nhút nhát
Qua thế kỷ thứ bảy chàng còn chưa dám đến
Nên đứng đây ở con phố gầy mỏi mòn, công chúa ơi!
 
Em hỡi ơi mới xa em bảy ngày mà bằng bảy thế kỷ trôi
Em ới em, nếu xa em cả đời cầu trời làm tận thế thôi