A good book has no ending.

R.D. Cumming

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Bạn Thân
Sáng tác: Lam Trường
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một nửa đoạn đời mình chẳng hề quen
Từ đó thắm thiết tình chẳng nói đôi lời
Cùng bạn mến thương tâm đồng
Cuộc sống là mộng bạn hữu là mơ
Gặp lúc sóng gió chẳng biết lui chân
Vì tình bạn xớt chia gian nguy, bạn hiền ơi
 
Đời còn bao ưu tối
Hai ta bên nhau theo sao sáng
Hướng lối phía trước cho ta con đường
Khi tôi cô đơn trong tâm tư ưu hoài anh là tri kỷ
Dù trần gian bão tố phong ba
Không ngại chông gai đi tới
Sánh bước phía trước đời
Ta cùng nhau chung lối
Ta vui bên nhau, ta cùng chung lo âu
Hai ta nương nhau qua gian khó
Chúng ta vì nhau bạn ơi