A home without books is a body without soul.

Marcus Tullius Cicero

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bài Tình Cho Giai Nhân
Sáng tác: Quốc Bảo
Lời nhạc Trần Thu Hà: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Con trăng rất già mà còn hào hoa
Con sông rất già mà tuôn lượt là
Còn ta riêng ta còn em riêng em
 
Em rất buồn mà tình cứ ươm
Thân ta đã buồn mà lòng vẫn son
Con trăng rất tròn dù lòng héo hon
Thương vẫn trọn chẳng oán không hờn.
 
Em ơi mỗi chiều cuộc đời mỗi xiêu
Nhưng em mỹ miều lòng ta cứ yêu
Này ta dệt chiếu chờ em yêu kiều
Này em dệt gấm mời em sang nằm
Ta gieo mầm tình sâu nghĩa thâm
Ơi em xa gần đời thay lắm lần
Tình thay gió lộng.
 
Ơi em vất vả nở đời quỳnh hoa
Ơi em rất lạ hiểu được lòng ta.
 
Con trăng rất già mà còn hào hoa
Con sông rất già mà tuôn lượt là
Còn ta riêng ta còn em riêng em
 
Em rất mềm dậy nghìn sóng lên
Em trông rất hiền lòng sao chóng quên
Con trăng tiếc em ngày rằm réo tên
Trăng đã hẹn ngàn kiếp cũng đền.
 
Chân em rất dài thị thành ngất ngây
Vai em rất đầy ngủ vùi tóc mây
À ơi ngọt tiếng gọi xuân trăm miền
À ơi đời úa cần em sang mùa
Ai lên đường thả tình bốn phương
Ơi ai vô thường lòng ai khó lường
Lòng ai trễ muộn.
 
Ơi em mát rượi đẹp màu lụa tươi
Mong em nói cười nhẹ nhàng thảnh thơi