I like intellectual reading. It's to my mind what fiber is to my body.

Grey Livingston

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bài Tình Ca Nhỏ
Ca sĩ: Khánh Ly
Lời nhạc Khánh Ly: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trên núi cao kia,
Tôi nghe tiếng con chim, đang đói kêu sương
Chim nhớ ai, mà lời chim đau thương ?
Trên cánh đồng kia,
Có con bướm khô, cánh rơi bên đường
 
Nước mắt tôi khóc tràn,
Không dập tắt được
Lửa tình trong tôi
 
Ôi có ai kia, thức thâu đêm, mới biết đêm sâu
Mới biết tim ta... là bể đau khi yêu
Như chiếc thuyền con
Giữa cơn sóng xô, cuốn trôi vật vờ
Đến lúc về đến bờ,
Sóng xô sóng dồn, chỉ còn hồn bơ vơ
 
Trên núi cao kia, tôi nghe tiếng con chim,
Có lúc bay qua
Tôi nói với ai, để lòng tôi nguôi ngoai
Hỡi những người tình, sống trong thú vui...
Dối gian cợt cười
Sẽ có khi các người...
Khóc thương cho tình của mình
... như tôi