Freedom is not given to us by anyone; we have to cultivate it ourselves. It is a daily practice... No one can prevent you from being aware of each step you take or each breath in and breath out.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bài Không Tên Số 27
Sáng tác: Vũ Thành An
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em đan cho anh tấm áo,
Em xót xa em nghẹn ngào
Em thương anh em đan áo,
Nước mắt rơi rơi rạt rào
Em thương anh em đan áo,
Mặc ao đó xôn xao
Mặc số kiếp thế nào,
Âu yếm em vẫn trao
Ngày mai.. tươi sáng hơn,
Ngày mai.. yên ấm hơn
Vượt ngàn trùng khơi ta lướt tới
 
Em nối.. thêm thời gian,
Em xóa đi không gian
Thêu gấm hoa tươi thêm.. hy vọng
Em đan cho anh tấm áo,
Em xót xa em nghẹn ngào
Em thương anh em đan áo,
Nước mắt rơi rơi rạt rào
Em thương anh em đan áo,
Đây mối ân tình trao