Books are a refuge, a sort of cloistral refuge, from the vulgarities of the actual world.

Walter Pater

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bài Không Tên Số 25
Sáng tác: Vũ Thành An
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em không phải là người anh yêu nhất
Mà là người anh yêu duy nhất
Không ai cả.. ngoài em, không ai cả.. ngoài em
Được yêu em, tim anh dạt dào,
Không người nào... hạnh phúc hơn đâu
Về mai sau, không được gần em
Anh chẳng muốn quen ai,
Anh chẳng muốn quen thêm ai !
 
Em không phải là người anh yêu nhất
Mãi mãi chỉ mình em, mãi mãi chỉ.. mình em
Từ khi yêu.. vui có thật nhiều
Nhưng rồi khổ, sợ không có em
Về mai sau, không được gần em
Anh chẳng dám yêu ai,
Anh chẳng dám yêu thêm ai !
 
Tất cả đều là phù du
Nhưng tình yêu... là có thật
Anh đã có... một tình yêu duy nhất
Không bao giờ... anh để mất đâu