Trong lúc vươn tới các vì sao, có thể bạn sẽ không thể chạm tay tới ngôi sao nào cả, nhưng chắc chắn một điều chân tay bạn cũng không phải lấm lem vì bùn.

Leo Burnett

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Bài Ca Hồ Chí Minh
Sáng tác: Ewan Maccoll
Lời nhạc Hồ Quỳnh Hương: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ồ Hồ Hồ Chí Minh, Hồ Hồ Hồ Chí Minh...
 
Miền biển xa người đi khắp phương trời
Ở nơi xa đó người dân đói nghèo
Từ đau thương người đi khắp năm châu
Lòng tin mặt trời chân lý sáng soi
Rọi chiếu sáng dân mình.
 
Hồ Hồ Hồ Chí Minh, Hồ Hồ Hồ Chí Minh...
 
Vượt trùng sóng người đi khắp phương trời
Luyện tôi ý chí lòng nuôi căm hờn
Hồ Chí Minh người đi khắp năm châu
Lòng tin mặt trời chân lý sáng soi
Rọi chiếu sáng dân mình.
 
Hồ Hồ Hồ Chí Minh, Hồ Hồ Hồ Chí Minh...
 
Miền biển đông xa tắp nơi chân trời
Ở nơi xa đó người dân đói nghèo
Từ đau thương người đi khắp năm châu
Lòng tin mặt trời chân lý sáng soi
Rọi chiếu sáng dân mình.
 
Hồ Hồ Hồ Chí Minh, Hồ Hồ Hồ Chí Minh...
 
Vượt trùng sóng người đi khắp phương trời
Luyện tôi ý chí lòng nuôi căm hờn
Hồ Chí Minh người đi khắp năm châu
Lòng tin mặt trời chân lý sáng soi
Rọi chiếu sáng dân mình.