Fiction reveals truths that reality obscures.

Jessamyn West

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Bài Ca Dành Cho Những Xác Người
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Khánh Ly
Lời nhạc Khánh Ly: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Xác người nằm trôi sông,
Phơi trên ruộng đồng
Trên nóc nhà thành phố,
Trên những đường quanh co.
Xác người nằm bơ vơ,
Dưới mái hiên chùa
Trong giáo đường thành phố,
Trên thềm nhà hoang vu
 
Mùa xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng cày
Việt Nam ơi, xác thêm hơi cho đất ngày mai
Đường đi tới, dù chông gai
Thì quanh đây đã có người
 
Xác người nằm quanh đây,
Trong mưa lạnh này
Bên xác người già yếu,
Có xác còn thơ ngây
Xác nào là em tôi,
Dưới hố hầm này
Trong những vùng lửa cháy,
Bên những vồng ngô khoai


Trình bày: Khánh Ly

by グエン ウエン