Đừng lo ngại cuộc sống sẽ kết thúc, hãy lo ngại cuộc sống chẳng bao giờ bắt đầu.

Grace Hansen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Back on Your Side
Sáng tác:
Ca sĩ: Chris Isaak
Lời nhạc Chris Isaak: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
You can talk about true love, say we're through.
And I do my best pretending I, don't love you.
But when they put you down, they're always surprised, cause' then I'm.
Back on your side, back on your side, back on your side baby I'm,
Back on your side.
 
And it was friends who told me stories from the start.
But I'm not listening now, I'm listening to my heart.
And no one blames you, if you really don't believe but baby I'm,
Back on your side, back on your side, back on your side baby I'm, I'm back on your side.
 
You know I've always loved you and I love you still.
You know I've always loved you and I always will.
Baby I'm, back on your side, back on your side, back on your side, baby I'm,
Back on your side.
I'm back, back on your side, darling I am back, back on your side.
I'm back on your side, back on your side, back on your side, oh.