Điều tôi quan tâm không phải là bạn đã thắng hay thua, mà là bạn có sẵn sàng đón nhận thất bại hay không.

Abraham Lincohn

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Bạc Tình Lang
Sáng tác: Tú Minh, Ảo Ảnh
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tình tang tính tình tang
 
Bạc tình bạc tình lang
Khi vui tình đậu, khi buồn tình bay
(tính tang tình tính tang)
 
Tình thâm mong trả khắc sâu í a nghĩa dày
Non kia có chắc cội này là này cho chăng
Ngày xưa ai hẹn tôi rằng
Đâu hơn không lấy sao bằng đợi tôi
(tính tang tình tính tang)
 
Đã đành có chốn thì thôi
Đèo bồng chi mãi tội trời ai mang
(tính tang tình tính tang)
 
Nghe lời, nghe lời người nói tâm can
Tình càng, tình càng là càng thắm thiết
Lòng càng, là càng ngẩn ngơ
 
Công tôi, công tôi mong đợi từng giờ
Sao người là người ăn nói
Hững hờ là hờ như không
(tính tang tình tính tang
Tính tang tình tình tang)