Trong chừng mực nào đó, chúng ta đôi khi phải chấp nhận những điều không như ý. Nhưng tuyệt đối không được từ bỏ niềm hy vọng.

Martin Luther King, Jr

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Baby, Won't You Please Come Home
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Oh baby, won't you please come home?
'Cause your mama's all alone
I have tried in vain
Never no more to call your name
 
When you left, you broke my heart
Because I never thought we'd part
Every hour in the day you will hear me say
Baby, won't you please come home?
 
When you left, you broke my heart
Because I never thought we'd part
Every hour in the day you will hear me say
Oh baby, my baby
Baby, won't you please come home?
'Cause your mama needs some lovin'
Baby, won't you please come on home?