Người ta không đánh giá tôi bởi số lần tôi vấp ngã mà là những lần tôi thành công. Bởi thành công đó chính là những lần tôi thất bại nhưng không bỏ cuộc.

Tom Hopkins

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Baby We've Got A Date (Rock It Baby)
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Bob Marley
Lời nhạc Bob Marley: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Baby baby we've got a date
Oh, baby, baby don't you be late! Oh, baby!
 
I'll meet you at your hosue at a quarter to eight
Oh, darlin', baby, baby, just you have some faith!
I promise you we're gonna
Rock it baby, rock it baby, tonight,
Rock it baby, rock it baby, tonight,
Gonna rock it baby, rock it baby, tonight,
Baby rock it baby, rock it baby, tonight!
 
Oh, we walk through the pale moonlight,
With our love that is right
Oh, my, my, my yeah!
Oh, so happy we will be
Sharing the love that is free!
 
Got to get together, babe, tonight,
Say we got to get together baby, tonight,
Say we got to get together baby, tonight,
Got to get together, babe, tonight!
 
Baby, we've got a dtae, don't you remember?
Baby, baby, don't you be late! Please don't forget
 
I'll meet you at your house at a quarter to eight
Oh, baby!
Baby, baby, just you have some faith! Wo, now!
Say we gonna
Rock it baby, rock it baby, tonight,
Say we rock it baby, rock it baby, tongiht,
We gonna rock it baby, rock it baby, tonight
Say we got to get together babe, tonight!
 
Say we got to get together, babe, tonight
We gonna rock it baby, rock it baby, tonight,
Say we rock it baby, rock it baby, tonight,
Say we got to get together babe, tonight!
 
Say we got to get together, babe, tonight
Say we got to get together babe, tonight, Are you sure...?
Say we got to get together, babe, tonight!
 
Rock it baby, rock it baby, tonight,
Rock it baby, rock it baby, tonight,
Gonna rock it baby, rock it baby, tonight
Rock it baby, rock it baby, tonight,
Got to get together, babe, tonight,
Got to get together, babe, tonight,
Say we got to get together, babe, tonight,
Got to get together babe, tonight!