Trong lúc vươn tới các vì sao, có thể bạn sẽ không thể chạm tay tới ngôi sao nào cả, nhưng chắc chắn một điều chân tay bạn cũng không phải lấm lem vì bùn.

Leo Burnett

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Baby's on Fire
Sáng tác:
Lời nhạc David Lee Roth: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Woman, I've been thinkin'
That we belong together
My intentions are bad
There's a richer man
But none better
I am two parts diamond
Some say three parts dirt
I say, "No one moves
Nobody gets hurt!"
 
Woman throws up her hands
Says, "Girl you lost your mind?
You look like seventeen child goin' on twenty nine"
Baby's on fire
 
Just admit it's true
I would call this bingo
If I'd even call at all
I'll pretend I'm GI Joe, yeah
You be Barbie doll
Baby's really burnin'
Ready for the town
Daddy's good, good little girl
Burn that schoolhouse down
I'm on fire
 
Baby's on fire
Ooo, puttin' the flames out!
Baby's be-be-burnin'
Burnin' up the town
Daddy's good, good little girl
Burn that schoolhouse down
 
Baby's on fire
I admit it's true
Baby's on fire
Fire
Puttin' the flames out