One does not fall “in” or “out” of love. One grows in love.

Leo Buscaglia

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Baby Do You Wanna Bump
Sáng tác:
Ca sĩ: Boney M.
Lời nhạc Boney M.: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Do you wanna bump?
 
Baby do you wanna bump
Do you do you wanna bump
Do you do you wanna bump
Do you do you wanna bump
B.u.m.p. bump
 
Baby do you wanna bump
Do you do you wanna bump
Do you do you wanna bump
Do you do you wanna bump
B.u.m.p. bump
 
... (long instrumental part)
 
Baby do you wanna bump
Do you do you wanna bump
Do you do you wanna bump
Do you do you wanna bump
B.u.m.p. bump
 
Baby do you wanna bump
Do you do you wanna bump
Do you do you wanna bump
Do you do you wanna bump
B.u.m.p. bump
 
... (long instrumental part)
 
Baby do you wanna bump
Do you do you wanna bump
Do you do you wanna bump
Do you do you wanna bump