Nếu bạn cứ chằm chằm nhìn vào mặt xấu của một ai đó sẽ làm anh ta càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu khuyến khích anh ta vươn tới những điều hay mà anh ta có thể, chắc chắn anh ta sẽ làm được.

Johann Goethe

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Baby Buffalo
Sáng tác:
Ca sĩ: James Taylor
Lời nhạc James Taylor: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Are you there?
Can you hear me?
Somewhere near me
In the morning long ago
Had to hold you so close
Had to never let go
Time on the river
Sliding on by
Hard to believe
Wink of an eye
 
Where’d you go baby buffalo?
What’s become of old cotton eyed joe?
Hold up, lying low
Long gone coma a summertime snow
 
Talk to your doctor
Making her rounds
Ninety-six tear
One thousand clowns
There they are
Shining bright
True creation
Pure delight
They go on
So do you
On and on
Maybe me too
 
Long ago baby buffalo
What’s become of old cotton eyed joe?
Hole up, lying low
Long gone come a summertime snow
 
Hold on to now
Till you have to let go
Easy through your fingers
Ever so
I’m just guessing
I don’t know
Maybe it’s a blessing
I sure hope so