Love is one long sweet dream, and marriage is the alarm clock.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ba Năm Yêu Em Âm Thầm
Sáng tác: Tô Thanh Tùng
Lời nhạc Đức Phương: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đêm đêm mình ta riêng bóng
Ưu tư một mối hoài mong
Mưa rơi đường xưa ướt thắm
Mây bay bay mãi ngàn năm
Yêu em mà không dám nói
Ba năm một mối tình câm
Bâng khuâng đèn khuya le lói
Ba năm yêu em âm thầm
ĐK:
Thà yêu em âm thầm
Thà yêu em lặng câm
Còn hơn là anh chờ
Còn hơn là anh trông
Thà có em trong mộng
Còn hơn mất đi hy vọng
Vì em trong mộng là của riêng anh
Yêu em nào em có biết
Ba năm một mối tình câm
Đêm qua từng đêm tha thiết
Ba năm yêu em âm thầm