A good book should leave you... slightly exhausted at the end. You live several lives while reading it.

William Styron, interview, Writers at Work, 1958

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bà Mẹ Trị Thiên
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mẹ già có một thằng con
Tròn ba năm lính vẫn chưa về nhà
Mẹ còn nuôi một đứa con
Ở tận Thất Sơn ra Trung Lập đồn
Mẹ chờ con ruột ở xa
Thương yêu mẹ dành cho thằng con nuôi
Mẹ đợi một sớm bình yên
Hai thằng con mẹ về vui với tuổi già
 
Rồi mẹ sẽ kể con nghe
Năm mẹ mười tám mẹ đánh Tây công đồn
Rồi mẹ sẽ kể con nghe
Mùa thu năm bốn mẹ mang mang tủi buồn….
Thằng Tây thằng Cộng bất nhân
Chia đôi nước Việt, chia con sông gần
Còn đây còn từng đêm sâu
Dòng xanh Bến Hải ngậm muôn đời sầu
Mẹ nuôi mẹ dạy đứa con
Cho con đánh giặc cho dân yên lòng
Một ngày mẹ đợi bên sông
Bờ Nam Thạch Hãn, đợi tin con diệt thù..
 
Nào ngờ có một lần kia
Thằng Hai anh dũng chiến trường Lộc Ninh
Chuyện đời có tử có sinh
Có con đi lính hy sinh là thường
 
Mẹ ngồi bên cổ áo quan
Long lanh quốc kỳ hai hàng bội tinh
Mẹ buồn mà mắt mẹ vui
“Con mẹ vị quốc vong thân chiến trường”
 
Rồi ngày tháng ngày qua
Đây mảnh vườn mẹ xới, luống khoai mẹ gầy
Mẹ định cưới vợ cho con
Thằng con nuôi lính, thằng con sao thiệt thà …
 
Ngày kia bọn giặc kéo về
Băng qua xóm mẹ giết dân trả thù
Sợ con chiều chiều hay qua
Trầu cau con hái về dâng mẹ già
 
Mẹ đi mẹ chạy lên đồn
Tin con biết giặc đang trên ruộng nhà
Gặp thằng giặc Cộng tinh ma
Hỏi mẹ, mẹ mắng ! Bèn bêu đầu già
 
Khi con về, xác mẹ thành xương mọc ruộng khô
Măng khóc tre trên mảnh đất quê
Khi con về, khi con về thê thảm nào hơn
Ôi nỗi buồn biết thuở nào nguôi
Ôi ! Mối thù đến thuở nào vơi !