In reading, a lonely quiet concert is given to our minds; all our mental faculties will be present in this symphonic exaltation.

Stéphane Mallarmé

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bà Mẹ Ô Lý
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Lời nhạc Khánh Ly: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một sớm lên đường
Mẹ ra sau vườn
Hỏi thăm trái bí
Trên giàn còn xanh
 
Một sớm bên hè
Vườn sau vắng vẻ
Này thôi bí nhé
Lên đường cùng me
 
Bí nằm bí ngủ đường xa
Trên vai mẹ già
Bao nhiêu vốn liếng
Nhớ tới một đời đã xới vun
Hôm nay bỏ vườn với xóm thôn
Chân mẹ già sao run quá
Qua sương trắng với máu hồng
 
Một sớm đã về
Dừng chân phố thị
Mẹ ôm trái bí
Mắt còn ngẩn ngơ
 
Ðường vắng bên lề
Một thân rất nhỏ
Mẹ mang trái bí
Ði về chợ xa
 
Mẹ nhớ mái nhà
Hàng cau sau hè
Còn riêng trái bí
Nhớ giàn đầy hoa


Có 2 video cho bài hát này.

Trình bày: Quang Linh

by Lê Huy Vũ