Chuyên nghiệp là biết cách làm, khi nào làm, và làm điều đó.

Frank Tyger

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Avalanche of Love
Sáng tác:
Lời nhạc Golden Earring: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Woman, you're an avalanche of love
Falling over me means I can't get you off
Woman you're an avalanche of love
Loving you means I'm under, you're above
 
We're getting loose tonight
It's gonna be alright
We'll paint the town red
Until the night is dead
 
We're gonna have a ball
We dance and rock and roll
We shake it all night long
Until we can't go on
 
But you'll fall in love, I mean
When I'm somewhere wasting on the floor
Woman you're an avalanche of soul
Rolling over me you shine out heat instead of cold
 
Woman you're an avalanche of soul
Lovin' you the way I do is lovin' hot coal
We're getting loose tonight
It's gonna be alright
 
We'll paint the town red
Until the night is dead
We're gonna have a ball
We dance and rock and roll
 
We shake it all night long
Until we can't go on
And you'll fall in love, I mean
When I'm somewhere wasting on the floor