Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
As Long as the Wind Blows
Sáng tác:
Lời nhạc Golden Earring: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
* Golden Earring
How could I tell you that I loved you
You never gave me a chance
How could I know that you put me down
You had no reason, I’m on the ground
How could I know
that you were out of reach
Higher than any star, sparklin’ in the blue sky
Why did you make me cry
I couldn’t touch you
And I don’t know why, I don’t know why
You hurt my soul and lettin’ me die
I don’t know why, It’s just another day to die
I sit down and cry
As long as the wind blows
As long as the wind howls
As long as the sea flows
I can’t stop lovin’ you