Người ta không đánh giá tôi bởi số lần tôi vấp ngã mà là những lần tôi thành công. Bởi thành công đó chính là những lần tôi thất bại nhưng không bỏ cuộc.

Tom Hopkins

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
As It Is in Heaven
Sáng tác:
Lời nhạc Michael W. Smith: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Our Father, which art in Heaven
Hallowed be thy name
Our Father, which art in Heaven
Hallowed be thy name
 
Thy Kingdom come
Thy Will be done
On Earth as it is in Heaven
 
Our Father, which art in Heaven
Hallowed be thy name
Hallowed be thy name
 
Our Father, which art in Heaven
Our Father
Hallowed be thy name
Hallowed be thy name
 
Thy Kingdom come
Thy Will be done
On Earth as it is in Heaven
 
Give us this day
Our daily bread
And forgive us our debts
As we forgive our debtors
 
Our Father, which art in Heaven
Hallowed be thy name
 
Our Father, which art in Heaven
Hallowed be thy name
 
And lead us not into temptation
But deliver us, deliver us from evil
 
For Thine is the Kingdom, and all the power
And the glory
Forever Amen
 
Our Father, which art in Heaven
Hallowed be thy name
Thy Kingdom come
Thy Will be done
On Earth as it is in Heaven