Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
April Showers
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Judy Garland
Lời nhạc Judy Garland: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
When April showers may come your way
They bring the flowers that bloom in May
So when it's raining have no regrets
Because it isn't raining rain you know
It's raining violets
 
And when you see clouds up on a hill
You know they'll bring crowds of daffodils
So just keep looking for a bluebird
And listening for his song
Whenever April showers come along
 
And when you see clouds up on the hill
You know there'll be crowds of daffodils
So just keep looking for a bluebird
And listening for his song
Whenever April showers come a-long...