Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Apple Blossom
Sáng tác:
Lời nhạc The White Stripes: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
hey little apple blossom
what seems to be the problem
all the ones you tell your troubles to
they don't really care for you
 
come and tell me what you're thinking
cause just when the boat is sinking
a little light is blinking
and i will come and rescue you
 
lots of girls walk around in tears
but that's not for you
you've been looking all around for years
for someone to tell your troubles to
 
come and sit with me and talk awhile
let me see your pretty little smile
put your troubles in a little pile
and i will sort them out for you
i'll fall in love with you
i think i'll marry you