Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Anything's Better Than Feelin' the Blues
Sáng tác:
Lời nhạc Martina McBride: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I sent myself a dozen roses
Right before the office closes
Just to make my girlfriends green with envy
Ever since I lost you
All the crazy things I do
I didn't even know I had it in me.. Oh but
 
Hey it's all right
It's just another Saturday night
Got nobody.. got no nothin to lose
I'm gonna get dressed up and go downtown
Spread a little misery round
Anything's better than feelin the blues
 
Found a restaurant on my way
Told 'em it was my birthday
Just to hear the waiters sing off-key
I've sprung a loose wire.. that's a fact
Got a strange little monkey on my back
But I kinda like the company.. and I guess
 
Hey, it's all right
It's just another Saturday night
Got nobody.. got no nothin to lose.
I'm gonna get dressed up and go downtown
Dance the little monkey around
Anything's better than feelin' the blues
 
Hey it's alright.
It's just another Saturday night
Got nobody... got no nothin to lose.
I'm gonna get dressed up and go down town
Live it up and never live it down
Anything's better than feelin' the blues
Anything's better than feelin' the blues