Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Anything and Everything
Sáng tác:
Lời nhạc Martina McBride: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
What do you dream about?
Look at the stars, baby
All you gotta do is pick one out
And it's there for you
I'll be the one who makes
Your every dream come true
 
[Chorus]
Close your eyes and baby
Make a wish and baby
I'll give you anything and everything
The sky's the limit and my heart is in it
I'll give you anything and everything
Anything and everything
 
Where do you want to go?
Look at the world, baby
All you gotta do is just say so
And I"ll take you there
Oh yeah, you know that
Love can take you anywhere
 
[Chorus]
 
I could spoil you
Make it easy
Make you happy if you let met
Won't you let me
 
[Chorus: x2]